Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym POMPY24.PL

§ 1

Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Firma Handlowa Kwasek spółka jawna z siedzibą w Sandomierzu, ul. Żwirki i Wigury 4, 27 – 600 Sandomierz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325657; NIP 8641855283, REGON 260057116, e-mail: poczta@pompy24.pl
 1. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.pompy24.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
 2. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem sklepu, określające rodzaj i liczbę towarów.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.
 4. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Informacja o cenie towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.
 5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 8. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarach).

§ 3

Składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w następujący sposób:

1) za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając stosowny formularz,

2) przez telefon

3) pocztą elektroniczną (e-mail na adres: poczta@pompy24.pl).

 1. W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

1) e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pomocą serwisu internetowego Sklepu),

2) w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail lub faks, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży towarów. Zamówienie zmienia wówczas status na „przyjęte do realizacji”.

 1. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy lub skontaktować ze Sprzedawcą. Nie uchybia to w żaden sposób prawu konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania towaru.
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

2) przelewem za pośrednictwem serwisu platnosci24.pl lub Płatności Shoper, gdzie podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Obsługiwane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.  

3) gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (za pobraniem),

4) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu (po wcześniejszym uzgodnieniu)

 1. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie jest anulowane.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę towarów w następujący sposób:

1) kurierem

2) odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu (po wcześniejszym uzgodnieniu)

3) transportem własnym Sprzedawcy na terenie Sandomierza i okolic do 30 km (po wcześniejszym uzgodnieniu).

 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto koszty dostawy uwidaczniane są w informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 Regulaminu. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego, chyba, że wynika inaczej z aktualnych promocji prowadzonych przez Sprzedawcę. Koszty dostawy poza terenem Polski są indywidualnie uzgadniane z Kupującym. Informacja o koszcie dostawy towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Szczegóły dotyczące kosztów dostawy znajdują w zakładce: „Koszty dostawy” na stronie Sklepu, której regulacje są integralną częścią niniejszego regulaminu.

§ 4

Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia lub przy składaniu zamówienia mailem/faksem/telefonicznie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie zamówienia), tj. imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, a przypadku przedsiębiorców także NIP oraz określenie firmy. Należy podać także adres dostawy oraz nazwy i ilości zamówionych towarów.
 2. Warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej 5000 zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 30% wartości towaru.
 3. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 4. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza zamówienia lub niedostatecznego określenia danych w zamówieniu mailem/faksem/telefonicznie Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli z Kupującym nie będzie można się skontaktować zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni roboczych dni od dnia złożenia zamówienia.
 6. Procedura realizacji zamówienia zostaje uruchomiona po otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Jeśli Kupujący, jako formę płatności wybrał płatność "za pobraniem", procedura ta zostanie uruchomiona niezwłocznie. Natomiast w przypadku, gdy Kupujący, jako formę płatności wybrał przedpłatę na konto Sprzedawcy, procedura ta zostanie uruchomiona po zaksięgowaniu wpłaty.
 7. W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji w dniu roboczym przed godziną 12.00 realizacja zamówienia rozpocznie się tego samego dnia, w przypadku przyjęcia zamówienia po godzinie 12.00 realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 8. Informacje dotyczące dostępnych ilości oraz podany czas wysyłki dla poszczególnych towarów w Sklepie są orientacyjne i należy je traktować szacunkowo.
 9. Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi 2 od do 5 dni. O konkretnym czasie realizacji danego zamówienia Kupujący jest informowany przy potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. Maksymalny czas dostawy zamówienia wynosi 30 dni, z tym, iż Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby zamówienie zrealizować w jak najkrótszym terminie.
 10. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.
 11. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo informowany.
 12. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak towaru, Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego, zamiennego towaru.

§ 5 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad
 2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także numeru zamówienia i numeru dowodu zakupu (faktury).
 5. Odsyłając reklamowany towar Sprzedawca zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży (faktury).
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 7. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).
 8. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail: poczta@pompy24.pl
 9. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. upujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty dostawy towaru, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listownie na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail: poczta@pompy24.pl
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru, wraz ze wszystkimi jego częściami składowymi, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 1. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca zaleca przesłanie wraz ze zwracanym towarem oryginału faktury VAT.
 3. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta (całość wpłaconej kwoty) zostaną zwrócone niezwłocznie przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności online Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
 5. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa Kwasek Spółka Jawna z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Żwirki i Wigury 4
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kwasek.pl
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.pompy24.pl (zakładka „Regulamin”).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl